Thursday, 7 March 2013

SUKATAN AKHLAK TINGKATAN 2 (YIK)


SUKATAN MATAPELAJARAN AKHLAK
TINGKATAN 2 YAYASAN ISLAM KELANTAN

 1. ADAB DALAM MAJLIS MENURUT ISLAM
 2. ADAB BERPAKAIAN MENURUT ISLAM
 3. ADAB ZIARAH MENURUT ISLAM
 4. ADAB KETIKA DI MASJID & SEMASA DI MASJID
 5. ADAB MAKAN DAN MINUM MENURUT ISLAM
 6. ADAB TIDUR MENURUT ISLAM
 7. ADAB BERJIRAN MENURUT ISLAM
 8. ADAB BERCAKAP MENURUT ISLAM
 9. KELEMBUTAN MENURUT ISLAM
 10. ADAB BERSAHABAT MENURUT ISLAM
 11.  ADAB BERGURU MENURUT ISLAM
 12. ADAB BERDOA MENURUT ISLAM
 13. ADAB MENUNTUT ILMU MENURUT ISLAM
 14. ADAB DENGAN IBU BAPA MENURUT ISLAM (FOKUS)


No comments:

Post a Comment