Thursday, 7 March 2013

(1) ADAB DALAM MAJLIS


ADAB DALAM MAJLIS



Daripada Abu Waqid al-Laitsi r.a berkata, "Rasulullah s.a.w. sedang duduk di masjid bersama orang ramai ketika menyampaikan ceramahnya, tiba-tiba datang tiga orang lelaki. Dua daripada mereka mendatangi Nabi s.a.w., sedang yang seorang lagi terus pergi begitu saja. Seorang daripada mereka mencari-cari ruang yang kosong dalam majlis itu, lalu dia duduk di situ. Dan yang seorang lagi terus duduk di belakang.

Setelah Rasulullah s.a.w. selesai memberikan pengajian, Baginda bersabda yang bermaksud, 'Perhatikanlah, kuberitahukan kepada anda sekalian tentang orang yang bertiga itu. Seorang antaranya mencari tempat di sisi Allah, maka Allah melapangkan tempat baginya. Orang kedua malu-malu maka Allah malu pula padanya. Dan orang yang ketiga jelas berpaling , maka Allah berpaling pula daripadanya."
(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Pengajaran yang boleh di ambil :
1.Seorang alim yang menyampaikan kuliahnya hendaklah duduk di tengah-tengah murid-muridnya di tempat yang boleh di lihat dengan jelas oleh semua orang.

 2.Disunatkan duduk dalam masjid untuk muzakarah yang membincangkan tentang ilmu.

 3.Disunatkan membentuk halakah dalam majlis ilmu dan zikir.

 4.Makruh keluar dari dalam masjid ketika sedang berlangsungnya ceramah tanpa alasan yang munasabah.

 5.Disunatkan mendekati orang yang berilmu dalam halakah agar dapat mendengar penerangannya dengan jelas.

 6.Seorang yang ingin bergabung dalam halakah jika melihat ada tempat yang renggang hendaklah ia duduk di tempat tersebut, bukan di belakang para jemaah.

 7.Harus memberi pujian kepada sesaorang yang membuat kebaikan.

 8.Harus menceritakan tentang keburukan yang di lakukan oleh sesaorang secara terang-terangan.

 9.Orang yang terlebih dahulu menduduki suatu tempat dalam majlis ilmu maka jika ia kembali ia lebih berhak untuk duduk di tempat tersebut.

 10.Kita hendaklah mengisi kawasan yang renggang dengan penuh adab tanpa menganggu para hadirin yang sedia ada.

 11.Hendaklah duduk tetap di suatu tempat sehingga selesai pengajian atau ceramah melainkan jika ada keuzuran.


Sopan Santun Dalam Majlis

contohnya

i)Memberi tempat kepada orang lain dan segera menyelesaikan urusan.

Firman Allah berdasarkan surah al-Mujadalah ayat 11:tafsirnya...

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu (untuk orang lain) maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan (segala halnya) untuk kamu dan apabila diminta kamu bangun maka bangunlah, supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) beberapa darjat dan (ingatlah), Allah Maha Mendalam PengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukan. "

Dalam ayat tersebut dicantumkan dua tatacara memasuki majlis iaitu memperlapangkan tempat duduk dan pergi segera daripada majlis apabila selesai.Pergi daripada majlis apabila selesai ini khusus kepada majlis-majlis khusus seperti berdasarkan kelompok yang hadir atau tempat-tempat yang khusus.


ii)Tidak mengusir orang dari tempat duduknya

Sabda Rasulullah SAW:

"Jika berdiri salah seorang daripada kamu dari tempat duduknya lalu kembali lagi maka dia lebih berhak (daripada yang lain) untuk duduk di situ."(HR Imam Muslim)

Menurut Imam Nawawi , berkenaan hadis ini, hak seseorang yang duduk di suatu tempat, di masjid, atau tempat lainnya dalam majlis, apabila dia meninggalkan tempat duduknya untuk berwuduk atau keperluan hariannya yang tidak memerlukan masa yang lama maka dia tetap berhak untuk duduk di situ, dan dia pun berhak menuntut tempat duduknya itu daripada orang lain yang telah duduk di situ semasa ketiadaanya tadi.

iii)Mengisi majlis dengan zikrullah

Dari Abu Hurairah RA bahawa Rasulullah SAW bersabda,"Tiada suatu kaum yang bangun dari suatu majlis yang kosong dari zikrullah 'mengingat Allah',kecuali mereka seperti bangun dari meninggalkan bangkai keldai, dan (pertemuan itu) akan menyedihkan mereka."(HR Imam Dawud dengan sanad shahih)


SUMBER.

No comments:

Post a Comment